Scholandzka Agencja Prasowa

By informować i aktywizować
Wyścig wyborczy

W wyborach do Parlamentu, które zaczną się już jutro, startuje 5 kandydatów. Po niezwykle skomplikowanych obliczeniach matematycznych z zastosowaniem ciągów nieliniowych oznacza to, że walka o mandat będzie zacięta jak jeszcze nigdy dotąd. Nie mniej, nie więcej.

Z ramienia SPD wystartuje 4 kandydatów, a o zgłoszenie samego siebie zadbał Marcin Landecki z “Lepszej Scholandii”. Z dużą dozą prawdopodobieństwa Scholandzka Agencja Prasowa przewiduje, że następny gabinet utworzy SPD, choć na tym etapie nie wydaje się to jeszcze oczywiste.

O partii dotychczas rządzącej nie dowiedzieliśmy się absolutnie nic. Oczywiście jest to w pełni zrozumiałe, w państwie rozwiniętej demokracji nie należą się nam wyjaśnienia dlaczego największa scholandzka partia zostaje rozwiązana oraz dlaczego obecnie rządzący z pod znaku eks-ND nie chcą ubiegać się o reelekcje. Całe szczęście nikt też o to nie pyta. Szacunek należny obywatelowi i tak często wspominana “polityka informacyjna” realizują się wreszcie w najlepszym wydaniu.

Zastanawia tylko jedno… właściwie trochę… Czy Scholandia już zawsze dzięki siłom absolutu będzie rządzona przez światłą SPD? Czy wreszcie ludzie skupieni wokół obozu byłej ND pozwolą na budowę lepszej Scholandii? Może ku wytchnieniu większości porzucą jakiekolwiek zaangażowanie lub nawet ku uciesze ludu opuszczą nasz kraj?

Jednak zastanawia dużo.


One Response to “Wyścig wyborczy”


 1.   Jednotraw Says:

  Jaki wyścig? Na razie, to falstart i bardzo brzydki; kryminaliści z wyrokami otrzymują tytuły! A Król śpi?
  Pozew z dnia 2007-12-10
  Powód - W imieniu KRS Minister Finansów i Gospodarki Jerzy Mordecki JM2959
  met2@vp.pl
  Pozwany - Marcin Landecki , ML4489
  Opis przestępstwa - Oskarżam pozwanego, że znając doskonale opinie LD na temat nagannosci korzystania z nie uzasadnionych przelewów bankowych w kilkanaście sekund po wykonaniu tychże czynności przez inne konto spłaca kredyt zaciągnięty w banku dla firmy FX/251. Opis przestępstwa: Konto BD4573 - Beata Dziemianko w dniu 27-11-2007 wykonuje 5 przelewów (celowo powód używa tego określenia) z opisem Opłata za mieszkanie w kamienicy: DE/AL/012. - doprowadzając przyznaną kwotę startową do stanu 10.70 Ar. Służba SSB stwierdza jednoznacznie, że osoba o tym paszporcie nigdy nie była zalogowana w systemie. Podstawowym dowodem jest to, że system nie pozwala bez zalogowania dokonać meldunku. Kolejnym - już dla każdego widocznym jest to , biorąc datę ‘ ostatniego meldunku’ kamienica pozwanego powinna pokazywać mieszkańca do dnia 17-12-2007(do publicznego wglądu) - taki mieszkaniec jest nie widoczny. Przelew został wykonany innym sposobem - niestety nie do publicznej wiadomośći. Dokładny sposób zostaje opisany w dowodach - po przeprowadzeniu symulacji przez powoda na samym sobie i firmą jaką posiada.Biorąc pod uwagę powyższe działania, które wskazują na celowe - korzystanie z przelewu , na podstawie Art.12 Kodeksu Karnego wnoszę o zwrot przelanej kwoty do Skarbu Państwa a ponadto,że pozwany posiada całkowitą wiedzę o naganności działania i mimo tego, że toczyła się podobna sprawa w sądzie z jego udziałem tym bardziej,że jest członkiem rządu wnoszę o zakaz piastowania funkcji rządowych do czasu końca obecnej kadencji parlamentu. Dodatkowo wnoszę o zawieszenie w wykonywaniu obowiązków na czas trwania postępowania.
  Dowody - Dowody zostały przesłane drogą elektroniczną
  Orzeczenie -

  WYROK W IMIENIU JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI ULRYKA DARIUSZA SCHOLANDZKIEGO

  Scholopolis, dnia 4.I.2008 r.

  Królewski Sąd Scholandii w składzie: SKSS dr net. Andre van Starck, po rozpoznaniu sprawy karnej w postępowaniu nieprocesowym z oskarżenia w imieniu Królewskiego Rządu Scholandii przeprowadzonego przez Ministra Finansów i Gospodarki Pana Jerzego Mordeckiego przeciwko Panu Marcinowi Landeckiemu o przestępstwo w myśl par. 12 Kodeksu Karnego Królestwa Scholandii, czyli wykorzystywanie braków, luk i niedostatków w systemie informacyjnym i technicznym Królestwa dla działań niezgodnych z prawem, szkodliwych dla kogokolwiek lub jednostronnie korzystnych, orzeka co następuje:

  Pan Marcin Landecki jest WINNY popełnienia przestępstwa określonego w par. 12 Kodeksu Karnego.
  Ponadto Królewski Sąd Scholandii uznaje Pana Marcina Landeckiego winnym popełnienia przestępstwa określonego w par. 13 Kodeksu Karnego.

  Sąd wymierza oskarżonemu karę przepadku całości mienia pochodzącego z przestępstwa, karę grzywny w wysokości 500 arm., karę utraty całości zgromadzonych punktów prestiżu oraz
  udziela oskarżonemu publicznej nagany z ostrzeżeniem. Ponadto Królewski Sąd Scholandii postanawia o odebraniu Panu Marcinowi Landeckiemu wszystkich posiadanych przez niego odznaczeń państwowych.

  UZASADNIENE

  I. Dnia 10.12.2007 r. złożony został w Królewskim Sądzie Scholandii akt oskarżenia w imieniu Królewskiego Rządu Scholandii sygnowany przez Ministra Finansów i Gospodarki Pana Jerzego Mordeckiego przeciwko Panu Marcinowi Landeckiemu o zarzuty w oparciu o par. 12 Kodeksu Karnego Królestwa Scholandii.

  II. Oskarżony został poinformowany o charakterze stawianych mu zarzutów oraz czynnościach procesowych Sądu za pośrednictwem komunikatora internetowego, przy pomocy którego Sąd uzyskiwał również w toku postępowania niezbędne informacje i wyjaśnienia. Oskarżony nie przyznał się do winy.

  III. Oskarżyciel zarzuca, opierając się na materiałach zgromadzonych przez Scholandzką Służbę Bezpieczeństwa, Marcinowi Landeckiemu wykorzystanie luk i niedostatków w systemie informatycznym Królestwa Scholandii, mające polegać na symulowaniu opłat za w rzeczywistości nie wykonane usługi, w tym konkretnym przypadku polegające na meldunku w kamienicy. Na konto firmy “Real Estates” (FX251) zarejestrowanej przez Marcina Landeckiego będącej wówczas w rzeczywistości spółką z udziałami Marcina Landeckiego, Krystiana Gmurka i Piotra Jabłońskiego trafiają z konta Beaty Dziemianko (BD4573) specjalnie spreparowane przelewy mające sprawiać wrażenie automatycznie pobranych przez system opłat za meldunek w kamienicy. Beata Dziemianko “melduje się” więc w ten sposób sześciokrotnie w ciągu zaledwie kilku minut. Nie całą minutę po tym procederze oskarżony dokonuje spłaty raty kredytu w wysokości 150 arm. i dalszych operacji finansowych na koncie.

  IV. Oskarżony na zapytanie Sądu stwierdził, że przypadkiem jest tak wielka zbieżność czasowa, gdyż akurat w tym samym czasie dokonywał zakupu jednostek remontu. Przed zakupem chciał wejść na bankowe konto firmy, bo jak twierdzi robi to dość często. Logowania następują jednak co kilka dni, nie można nazwać ich więc na tyle częstymi, by dać wiarę w tak wielki przypadek.

  Kolejne zdziwienie Sądu budzi fakt, że nowo zarejestrowana mieszkanka Królestwa Scholandii (nigdy nie logująca się) dokonuje ręcznych przelewów na konto kamienicy, pozbywając się prawie całych posiadanych środków. Do tego robi to w sposób mający symulować rzeczywiste wykonanie usługi zameldowania posługując się odpowiednio spreparowanym tekstem w polu “tytułu” przelewu. Pomijając całkowitą bezzasadność takiego działania z jej punktu widzenia, musiałaby jeszcze posiadać wzór takiego “tytułu”, a jako nigdy nie meldująca się mieszkanka nie mogła go posiadać.

  V. Numery IP przelewów Beaty Dziemianko i ten posiadany przez Marcina Landeckiego to dwa różne numery. Należy więc przyjąć, że konto BD4573 nie jest kontem założonym przez Marcina Landeckiego. Tak jest w rzeczywistości. Królewski Sąd Scholandii uzyskał kontakt z Beatą Dziemianko, której zeznania okazały się w śledztwie przełomowe. Jak stwierdziła, Marcin Landecki - jej znajomy, nie tyle namówił ją do zamieszkania w Królestwie Scholandii, co “zamówił” do wykonania konkretnych czynności w tym wypadku polegających na rejestracji i dokonania odpowiednio przygotowanych przelewów mających maskować dokonanie przestępstwa właśnie wykonaniem usługi zameldowania w kamienicy “Real Estates”. Przelewy takie w całości wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w par. 12., gdyż miały być wykorzystaniem niedostatku w systemie dla jednostronnych korzyści, korzyści Marcina Landeckiego i prowadzonej przez niego firmy.
  Królewski Sąd Scholandii uznał również, że działania Marcina Landeckiego wyczerpują znamiona przestępstwa określonego w par. 13. Kodeksu Karnego Królestwa Scholandii, gdyż w rzeczywistości tak oznaczone przelewy są formą fałszowania dokumentów w celu zmylenia organów państwa, czyli kontroli finansowej prowadzonej przez ministerstwo właściwie ds. finansów.

  Wyjaśnień wymaga, dlaczego Królewski Sąd Scholandii uznaje winę Marcina Landeckiego, mimo iż przelewów nie dokonywał on osobiście. Rzeczywiście, fizycznie wykonawcą czynności nie jest Marcin Landecki, natomiast sposób działania poprzez od początku do końca kierowaną osobę trzecią, której celem w rzeczywistości nigdy nie było zamieszkanie w Królestwie Scholandii nie różni się niczym od dokonywania przestępstwa kradzieży w rękawiczkach. Marcin Landecki miał pełną wiedzę o sposobie popełnienia przestępstwa, mimo to zataił ją przed Sądem i wspólnikami. Królewski Sąd Scholandii nie może uznać współwiny wspólników Marcina Landeckiego, gdyż nie mogli mieć oni pojęcia o bezprawnych działaniach Marcina Landeckiego, który w rzeczywistości zajmował się całością spraw finansowych firmy. W związku ze śmiercią wirtualną Beaty Dziemianko sprawa jej kary jest zamknięta. Wymiar kary dla Marcina Landeckiego został powiększony ze względu na składanie fałszywych zeznań i notoryczne okłamywanie Sądu.

  Królewski Sąd Scholandii nie może orzec, jak prosi o to oskarżyciel, zakazu pełnienia funkcji publicznych przez Marcina Landeckiego, gdyż ustawa karna nie daje mu możliwości udzielenia takiej formy kary. Sąd uważa jednak, że osoby piastujące funkcje publiczne powinny cieszyć się zaufaniem społeczym i nie posiadać poważnych konfliktów z prawem.

  VI. Wobec powyższych Sąd orzekł jak w sentencji.

  Od orzeczenia stronom przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia
  ogłoszenia wyroku na stronie Sądu Królewskiego. [4.01.2008 r.]

  Niech Bóg zachowa Króla!

  (-) SKSS dr net. Andre van Starck,
  Markgraf Internetii

Leave a Reply